« 2007年4月 | トップページ | 2007年6月 »

2007年5月29日 (火)

地震4

地震の話の最終回です(今日始めての方は、保険証を提示後、初診カードに必要事項を記入の上、地震1のところからご覧ください)。

本文:

ไปแลป อ้าว แผ่นดินไหว ลิฟท์ใช้ไม่ได้อีก เวรกรรมซ้ำสอง เดินขึ้นลงชั้น7อีก3รอบ

เพราะวันนี้ทำแลปที่ห้องชั้น3ด้วย

สรุป...วันนี้เป็นวันexoticของเราจริงๆ เหอะๆๆ

語彙:

อ้าว aao  ああ (感嘆詞) ลิฟท์ lift  エレベーター  ใช้ไม่ได้ chai mai daai   使えない  อีก iik  また  เวรกรรม weerkam  報い 報復 懲罰 悪い行い ซ้ำสอง  samsoong   繰り返す  เดิน duun  歩く  ขึ้นลง khwn long  上り下り  ชั้น7 chan cet 7階  3รอบ saam roop 3回  เพราะ~ phro  ~なので  ทำแลป tham leb 実験を行う  สรุป sarup  結局 要するに  จริงๆ cing cing 本当に まさに

本文訳:

ไปแลป อ้าว แผ่นดินไหว ลิฟท์ใช้ไม่ได้อีก เวรกรรมซ้ำสอง เดินขึ้นลงชั้น7อีก3รอบ

ラボに行くと あれれ 地震でまたエレベーターが使えなかった。報いは重なり 7階まで3回も歩いて上り下りをするはめに

เพราะวันนี้ทำแลปที่ห้องชั้น3ด้วย

今日は3階でも実験を行ったし

สรุป...วันนี้เป็นวันexoticของเราจริงๆ เหอะๆๆ

結論としまして・・・今日は私にとっては正にエキゾチックな(=異国体験の)日でした。ハハハ

なるほど。ぼくもタイで似たような体験がありまして、バンコクは嵐がくるとよく停電が起こるのですが、それによってエレベーターも止まってしまいます。高層ビルの階段を10階ぐらいまで上り下りをしたことが何度かありました。息をはあはあ言わせながら、エキゾチックな体験だなと思ったものです。

人気blogランキングへ ←クリック!!応援してね


最強のタイランド情報を探そう

| コメント (1) | トラックバック (0)

2007年5月26日 (土)

地震3

また10年以上も昔の話で恐縮ですが、タイにいたころバンコク市内を走る車に建築家の人と乗ることがありました。その人がバンコクのビルはまっすぐに立っていないと言っていました。そういわれれば傾いているようにも見えましたが、実際に傾いているのかどうかよくわかりませんでした。その人は俺は建築のプロだから見ればすぐわかると言ってましたが、どうなのでしょう。地震のほとんどないタイですから、日本で最近はやりの耐震設計という発想はないのでしょうね。

さて、日本で大地震を体験したタイ人のJeabさんのお話、前回の続きです。

本文:

แผ่นดินหายไหว ตกใจ+กลัว เลยโทรหาแม่ โทรศัพท์ใช้ไม่ได้อีก กรรมเลย

วันนี้ต้องไปทำแลปด้วย กว่าจะกล้าออกจากบ้าน ก็เกือบเที่ยง(続く)

語彙:

แผ่นดินหายไหว pheendin haai wai  地震の揺れがおさまって  ตกใจ tok cai  驚く  กลัว klua  怖がる  โทรหา thoo haa  電話をかける  แม่ mee  母  โทรศัพท์ thoorasab 電話  ใช้ไม่ได้ cai maidaai  使えない  อีก iik  再び  กรรมเลย kam luui  困っちゃう やんなる   วันนี้ wan nii  今日  ต้อง~ tong  ~なければならない  ทำแลป tham leeb  実験をする  กว่าจะ kwaa ca  なかなかできない  กล้า klaa  勇気 勇気を出す  ออก ook  出る  บ้าน baan  家  ก็ koo  それで  เกือบ kwap  ほとんど  เที่ยง thiang  昼

本文訳:

แผ่นดินหายไหว ตกใจ+กลัว เลยโทรหาแม่ โทรศัพท์ใช้ไม่ได้อีก กรรมเลย

地震がおさまって 驚き+恐怖で母に電話をかけた 電話はまだ使えなかった まいった

วันนี้ต้องไปทำแลปด้วย กว่าจะกล้าออกจากบ้าน ก็เกือบเที่ยง

今日は実験に行かなければならない 勇気を出して家を出ることがなかなかできなくてお昼近くになってしまった。

実はぼくは震度4までしか体験がなく、震度5の地震の揺れとその怖さを本当は知りません。小さい地震はちょくちょくあるので、地震はじっとしていればそのうちおさまるもの、という感じになってしまっていて、地震が起きてもあわてず慣れてしまっています。でも「地震、雷、火事、親父、」という言葉があるくらいですから大地震の恐怖はやはりすごいのでしょうね。

では次回に続きます。

| コメント (0) | トラックバック (0)

2007年5月24日 (木)

地震2

暑くなってきました。体がバテバテ、頭もぼーっとしています。ですが、タイはもっと暑いはずです。よくあの暑さの中で生きていたなと思うこのごろですが、人は慣れる生き物で、人間はタフです。タイを想って暑さを吹き飛ばしましょう!でもまずはエアコンのスイッチON

頭もスイッチONして学習しましょう。前回の続きです。

本文:

อาจารย์เคยบอกว่าแผ่นดินไหวให้ไปอยู่ใต้โต๊ะ

แต่โต๊ะห้องเราเล็กอ่ะ เลยจะมุดไปใต้เตียงแทน

ลังเลๆ สุดท้าย อยู่บนเตียงนั่นแหล่ะ เหอะๆ(続く)

語彙:

อาจารย์ aacaan  先生 教授  เคย~ khuui  ~たことがある  บอกว่า~ book waa  ~と言う  แผ่นดินไหว pheen din wai  地震  ให้ไป hai pai  行かせる  อยู่ yuu  いる  ใต้ tai  下   โต๊ะ to 机  เล็ก lek  小さい  เลย luui  それで  มุดไป mut pai もぐりこむ 隠れる  เตียง tiang  ベッド  แทน theen  代わりに  ลังเล langlee  迷う  สุดท้าย sut thaai  最後に

本文訳:

อาจารย์เคยบอกว่าแผ่นดินไหวให้ไปอยู่ใต้โต๊ะ

先生に地震のときは机の下に隠れなさいと言われたことがある。

แต่โต๊ะห้องเราเล็กอ่ะ เลยจะมุดไปใต้เตียงแทน

でもわたしの部屋の机は小さい。そこで代わりにベッドの下に入ろうとした。

ลังเลๆ สุดท้าย อยู่บนเตียงนั่นแหล่ะ เหอะๆ

ちょっと迷い、結局ベッドの上にいることに、ははは

小さい頃から学校で避難訓練をしてきたぼくらは地震が起きると条件反射で机を探しますが、今の生活では身近に机がないことも多いです。地震が起きると行き場に困るのはぼくも同じです。

さて今日はここまで。次回に続きます。

| コメント (0)

2007年5月22日 (火)

地震1

日本にあってタイにないものって何でしょう?

10ぐらいはすぐ出てきますか? ぼくは意外と出てきません。

最近はモノの移動が早く、バンコクには何でもありそうな気がしますが、いかがでしょう?

さて、その一つが地震かも知れません。

今回のお題は「地震です」。Jeapさんのブログ「日本の大ショック」(2007.3.25)から

本文:

แผ่นดินไหว!!!!!

เมื่อเช้าประมาณ9โมง นอนอ่านหนังสืออยู่บนเตียง

ห้อง เตียง ประตู หน้าต่าง สั่นๆๆๆๆๆ เสียงดังน่ากลัว

ของบนชั้นหนังสือ บนโต๊ะหนังสือ หล่นลงมาหมดเลย

ตกใจสุดๆ ทำไรไม่ถูก(続く)

語彙:

เมื่อเช้า mua chao  今朝  ประมาณ pramaan  だいたい およそ  9โมง kao moon  9時  นอน noon  寝る 横になる  อ่านหนังสือ aan nangsww 勉強する 本を読む  ~อยู่ yuu  ~している  บน bon  ~ ~の上で  เตียง tiang  ベッド  ห้อง hong  部屋  ประตู pratuu  ドア  หน้าต่าง naataang  窓  สั่น san  揺れる  เสียง siang  音を立てる 音  ดัง dang  強い、大きい音  น่ากลัว naa klua  恐ろしい  ของ khoong  物   ชั้นหนังสือ chan nangsww  本棚  โต๊ะหนังสือ to nangsww  勉強机  หล่นลง luang long  落ちる  หมด mot  すべて  ตกใจ tok cai  驚く  สุดๆ sutsut  最も 最高に  ทำไร thamrai  何をするのも ถูก thuuk  正しい

本文訳:

เมื่อเช้าประมาณ9โมง นอนอ่านหนังสืออยู่บนเตียง

今朝の9時ごろベッドの上で横になって本を読んでいたら

ห้อง เตียง ประตู หน้าต่าง สั่นๆๆๆๆๆ เสียงดังน่ากลัว

部屋 ベッド ドア 窓 が揺れだした。恐ろしい大きな音をたてて。

ของบนชั้นหนังสือ บนโต๊ะหนังสือ หล่นลงมาหมดเลย

本棚の上のものや勉強机の上のものが全て落っこちてきた。

ตกใจสุดๆ ทำไรไม่ถูก

びっくり仰天して、あわてふためいた。

今年3月の能登半島地震、Jeapさんは富山県にいて体験されたようです。では次回に続きます。

| コメント (0)

2007年5月19日 (土)

育児休暇3

みなさん、タイ語の学習はいかがですか。タイフェスティバルでタイの3チャンネルの有料放送のチラシを手にしました。タイの3チャンネルはネットでただでは見られないとのことです。しかし他局がただで見られる(最近見てないですが)のに、3チャンネルのためだけにお金を払う人がいるのでしょうか。チラシを配る人も、それで英語チャンネルが付いているようなことを言ってましたけど。NHKの受信料のようなものと思えば安いのですが、みなさんはどうされていますか?

さて前回の続き、育児休暇の3回目です。

本文:

เมืองไทยไม่เห็นมีเลย

ถึงผู้ชายญี่ปุ่นจะให้ความสำคัญกับงานเยอะ

แต่เราว่าเค้าก็ให้ความสำคัญกับครอบครัวด้วยเหมือนกันอ่ะ

語彙:

เมืองไทย muang thai タイ  เห็น hen  見える 見当たる  ถึง thwng  ~にもかかわらず ผู้ชาย phuu chaai  男 男性  ความสำคัญ khuaam samkan  重要 重要性  งาน gaan  仕事  เยอะ yu  多い  แต่ tee  でも しかし  เรา rao  私  ว่า waa  思う  เค้า khao  彼ら  ครอบครัว khroop khrua  家族  ด้วย duai  ~も  เหมือนกัน muan kan  同じように  

本文訳:

เมืองไทยไม่เห็นมีเลย

タイには全くみあたらない

ถึงผู้ชายญี่ปุ่นจะให้ความสำคัญกับงานเยอะ

日本人男性は仕事をとても大切と考えているのだけど

แต่เราว่าเค้าก็ให้ความสำคัญกับครอบครัวด้วยเหมือนกันอ่ะ

私は彼らがそれと同じように家族を大切に考えていると思う

ううむ、どうも美化されてバイアスがかかっているような・・・・・。タイ人女性をがっかりさせないよう日本人男児は仕事も家庭も頑張りましょう。

| コメント (0)

2007年5月16日 (水)

育児休暇2

 タイは女性の社会進出が日本より進んでいるように感じます。共働きやシングルマザーの場合は小さい子どもを実家のおじいちゃんおばあちゃんに預けて働く、というスタイルが多いです。また仕事内容にもよりますがタイでは小さい子を職場に連れてくるということもしばし目にしました。

 さて、育児休暇の話の2回目です。

本文

หลังภรรยาคลอด สามารถลาหยุดเลี้ยงลูกได้ 3เดือน รึ6เดือน แล้วแต่จะขอ

ญี่ปุ่นใจดีเนอะ มีให้สามีลาเลี้ยงลูกได้ด้วย(続く)

語彙:

หลัง lang  あとで あとに  ภรรยา phanrayaa  妻  คลอด khloot出産する   สามารถ saamaat  できる 可能だ  ลาหยุด laayut  休む 休暇をとる  3เดือน saam dwan  3ヶ月  รึ rww  あるいは  แล้วแต่จะ~ leeo tee ~によって  ขอ khoo  要求  ใจดี cai diiやさしい  ให้~ hai ~させる  สามี saamii   夫  

本文訳:

หลังภรรยาคลอด สามารถลาหยุดเลี้ยงลูกได้ 3เดือน รึ6เดือน แล้วแต่จะขอ

奥さんの出産後、要求次第で3ヶ月か6ヶ月、育児休暇がとれる

ญี่ปุ่นใจดีเนอะ มีให้สามีลาเลี้ยงลูกได้ด้วย

日本はやさしいね。旦那にも育児休暇をとらせるなんて

ここはいろいろご意見があるところでしょうが、育児休暇の制度がきちんんと運用されたらどうなるでしょうか。名前は休暇でも実際は主夫業の仕事をきちんと家庭で行うわけで、日本人男性にとっては会社にいるほうが楽と感じる方も多いのではないでしょうか。将来、育児ノイローゼの中年男性が社会問題になったりして・・・。

次回に続きます

| コメント (0)

2007年5月14日 (月)

育児休暇1

代々木のタイフェスティバル、皆さんは行ってきましたか?ぼくは今年初めて行きましたが、想像以上のすごい人出でした。足の踏み場もないくらいで、正直なところ子供連れにはきつかったです。でもおいしいタイ料理や果物を食べられ、満足して帰ってきました。タイに関係のある人、タイ好きな人、興味がある人がこんなにいたのかと、ただただびっくりでした。

さて、今回はJeabさんのブログより「日本のショック・その8」(2007年4月29日)をとりあげました。

本文:

มีเรื่องช็อคๆในญี่ปุ่นอีกเรื่อง

เรื่องนี้เพื่อนเคยเล่าให้ฟังนานแล้วหล่ะ

คือว่า...ที่ญี่ปุ่นนะ ผู้ชายก็ลาคลอดได้ เหอๆๆ

ลาคลอดของเค้า จริงๆแปลตรงตัวจากภาษาญี่ปุ่นแปลว่าลาเลี้ยงลูกอ่ะ (続く)

語彙:

เรื่อง rwang  話  ช็อคๆ shok shok  ショック  ในญี่ปุ่น nai jiipun  日本での  อีก iik  さらに もうひとつ   เคย khuui  ~たことがある  เล่า lao  語る  ให้ฟัง  hai fang  聞かせる  นาน naan  長い間  คือว่า khww waa  つまり  ผู้ชาย phuu chaai  男性  ลา laa  (会社などを)休む 休暇をとる  คลอด khloot  出産  จริงๆ cing cing  実際 本当は  แปล plee  訳す  ตรง trong  ちょうど ぴったり  ตัว tua 文字  ภาษาญี่ปุ่น paasaa jiipun  日本語  เลี้ยง liang  育てる  ลูก luuk  子供

本文訳:

มีเรื่องช็อคๆในญี่ปุ่นอีกเรื่อง

日本でのショックの話がもうひとつある。

เรื่องนี้เพื่อนเคยเล่าให้ฟังนานแล้วหล่ะ

この話はだいぶ前に友達が教えてくれた。

คือว่า...ที่ญี่ปุ่นนะ ผู้ชายก็ลาคลอดได้ เหอๆๆ

それは・・・ 日本では男も産児休暇をとれるそうだ

ลาคลอดของเค้า จริงๆแปลตรงตัวจากภาษาญี่ปุ่นแปลว่าลาเลี้ยงลูกอ่ะ

産児休暇は実際日本語の言葉通り訳すと育児休暇というんだ

 育児休暇ってタイ語ではลาคลอดって言うんですね。日本の社会で実際どの程度活用されているのでしょう。日本人のぼくでさえ、なんだかよその国の制度のような気がしています。ちなみに4月に行われた子ども(小学校)の授業参観ですが、クラスのなかで男親がきていたのは2~3人、その後の懇親会に出席した男性はぼく一人でした。

 では次回に続きます。

| コメント (0)

2007年5月11日 (金)

タイフェスティバル2

 明日、あさってはお天気もよさそうだし、タイに興味のある皆さんは代々木公園へ行ってみましょう。タイフェスティバル2007という催しがありますよ。

 というわけで、動き始めたタイ語の客船、前回は去年のタイフェスの回想と来日歌手の話でした。今日はその続き、前回のをまだ読んでない方はそちらを先にどうぞ。

本文(前回の続き):

อืมมม...แต่ประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่นักร้องที่จะมานะ อยู่ที่จะได้เจอเพื่อนๆคนญี่ปุ่นต่างหากเนอะ

อยากให้ถึงวันเสาร์อาทิตย์เร็วๆจัง

語彙:

อืมมม wmmm うむむ  แต่ tee  しかし  ประเด็น praden 重要なこと ポイント 問題  มัน man その  ไม่ได้อยู่ที่~ mai dai yuu thii  ~にはない  นักร้อง nakroong  歌手  จะได้เจอ ca dai cuu  会える  เพื่อนๆ phwan phwan  友達  คนญี่ปุ่น khon jiipun  日本人  ต่างหาก taang haak  異なる 違う  อยากให้~ yaak hai  ~させたい ~してほしい  ถึง thwng  (期日が)来る 届く 到着する  วันเสาร์อาทิตย์ wan sao aathit  土日曜日  เร็วๆ reo reo  早く  จัง cang  とても 実に

翻訳:

อืมมม...แต่ประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่นักร้องที่จะมานะ อยู่ที่จะได้เจอเพื่อนๆคนญี่ปุ่นต่างหากเนอะ

ううむ、でもその肝心なのは来日歌手のことではなくて日本人の仲間に会えることなんだ。

อยากให้ถึงวันเสาร์อาทิตย์เร็วๆจัง

はやく土日にならないかな

どうです?読んでみて。行ってみたくなりましたよね。代々木公園では勇気を出してタイ語を使ってみましょう。

今放映されているNovaのコマーシャル、いいですね。部下をひどく叱責した上司がその夜に語学スクールで、その部下に昼間は言い過ぎたと述べ謝ります。気まずい思いの上司に「Ohh!やまちゃん! We Are Nova Tomo right?」と言い、会社とは別の親しい友人関係を築いています。人は使う言葉で人格が多少変わるもの。タイ語だったら知らない人にも楽に声がかけられるでしょう。 “เป็น เพื่อน กัน ใช่ ไหม 555”とね。

人気blogランキングへ ←クリック!!応援してね


最強のタイランド情報を探そう

2007年5月10日 (木)

タイフェスティバル1

船が出るぞー!!!

皆様、大変長らくお待たせいたしました。タイ語の客船ほぼ5ヶ月ぶりに出航します。皆様のお励ましのお言葉に、またいっちょう頑張るか!という気になりました。これからもご声援、ご愛顧、よろしくお願いします。

では久しぶりではありますが、タイ人留学生、ジアップさんのブログで学習していきましょう。今回は「タイフェスティバル2007」 2007年5月8日の記事です。

本文:

เหลืออีก3วันจะได้ไปงานไทยเฟสติวอลแล้วหล่ะ

เป็นงานที่มีอาหารไทยขาย มีการแสดง มีคอนเสิร์ต(ฟรี)ให้ดู

พูดแล้วก็คิดถึงปีที่แล้วที่ได้ไปดูคอนเสิร์ตพี่มอสแล้วก็พันซ์แล้วก็เอ็มเดอะสตาร์

หนุกมากๆ ใจไม่อยู่กะเนื้อกะตัว 555

ปีนี้แอบเศร้าใจเล็กน้อย เพราะหวังว่าบี้ เดอะสตาร์ รึพี่บอย พีซเมคเกอร์จะมา

แต่ไม่เป็นไรปีหน้าอาจจะมาก็ได้เนอะ (ยังหวัง...เหอๆ)

(続く)

語彙:

เหลือ lwa  残り  อีก iik  あと  3วัน saam wan 三日  จะได้ไป~แล้ว ca daai pai leeo  行ける(その日がついに来るという気持ち) งาน gaan  お祭り    เฟสติวอล festibal フェスティバル  เป็น~ pen  ~だ  มี~ mii  ~がある  อาหารไทย aahaan thai  タイ料理  ขาย khaai  売る  การแสดง kaansadeeng ショーお芝居  คอนเสิร์ต khoonsaat  コンサート  ฟรี frii  フリー ただ  ให้ดู hai duu  見せる  พูด phuut  話す  คิดถึง khit thwng  なつかしく思い出す  ปีที่แล้ว pii thii leeo  去年  พี่ phii  ~様 ~先輩 (年上の人の敬称) มอส mos  モス(タイの歌手)  พันซ์ phan  パンチ(タイの歌手)  เอ็มเดอะสตาร์ emdastaa  エムザスター(タイの歌手)  หนุก nuk  楽しい(สนุกの俗語)  มากๆ makmaak  とても  ใจ cai  気持ち 心  ไม่อยู่ mai yuu  いない  กะ ga  ~と  เนื้อ nwa  体  ตัว tua  体  ปีนี้ piinii  今年  แอบ eep  こっそり  เศร้าใจ saocai  悲しい  เล็กน้อย leknooi   やや いささか  เพราะ phro  ~だから  หวังว่า~ wangwaa  ~を望む  บี้ เดอะสตาร์ bii dasataa  ビイザスター(タイの歌手)  บอย พีซเมคเกอร์ boi pismeekkaa  ボイ ピスメッカー(タイの歌手)        แต่ tee  でも  ไม่เป็นไร mai pen rai  気にしない 大丈夫  ปีหน้า pii naa  来年  อาจจะ aaca  でしょう  ~ก็ได้เนอะ koo dai na  ~かもしれないね  ยัง yang  まだ  หวัง wang  期待する

本文訳:

เหลืออีก3วันจะได้ไปงานไทยเฟสติวอลแล้วหล่ะ

あと3日でタイフェスティバルだ。

เป็นงานที่มีอาหารไทยขาย มีการแสดง มีคอนเสิร์ต(ฟรี)ให้ดู

タイ料理の販売やショーや(無料で)見せてくれるコンサートがあるお祭りだ

พูดแล้วก็คิดถึงปีที่แล้วที่ได้ไปดูคอนเสิร์ตพี่มอสแล้วก็พันซ์แล้วก็เอ็มเดอะสตาร์

話していると、モス様やパンチやエムザスターのコンサートを見に行った去年のことを思い出す

หนุกมากๆ ใจไม่อยู่กะเนื้อกะตัว 555

とても楽しくて、心は体から離れて(飛んでいって)しまうよ ハハハ

ปีนี้แอบเศร้าใจเล็กน้อย เพราะหวังว่าบี้ เดอะสตาร์ รึพี่บอย พีซเมคเกอร์จะมา

今年はちょっと悲しい ビーダスターかボイピスメッカーに来て欲しかったから

แต่ไม่เป็นไรปีหน้าอาจจะมาก็ได้เนอะ (ยังหวัง...เหอๆ)

でもまあ大丈夫。来年は来るかもしれない(希望はまだあるよね)

久しぶりなので一気に進んでしまったが大丈夫かな?話は次回に続いてるのでよろしく。ちなみに今年のタイフェスティバルは今週の土日だ、場所は代々木公園、興味ある方はこちらをどうぞ。クリック→タイフェスティバル2007

人気blogランキングへ ←クリック!!応援してね


最強のタイランド情報を探そう

| コメント (2)

2007年5月 5日 (土)

こいのぼり

ハシラァーのキィーズゥーはオトトシィーノォー・・・・♪。5月になってしまいました。皆様ゴールデンウィークはいかがお過ごしだったでしょうか。暑くなってきましたね。海が似合う季節。そろそろ船を動かします。

By タンタン船長

| コメント (0)

« 2007年4月 | トップページ | 2007年6月 »